Đại hội Đảng bộ huyện Kinh Môn thành công tốt đẹp

30/07/2015 08:16

Sáng 29-7, Đại hội Đảng bộ huyện Kinh Môn lần thứ 24 tiếp tục làm việc và bế mạc.Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với 17 chỉ tiêu chủ yếu


Trên cơ sở đồng thuận cao, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với 17 chỉ tiêu chủ yếu. Đại hội xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu đại hội đề ra. Trong đó, tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững; nâng cao giá trị sản xuất cây trồng truyền thống, mũi nhọn. Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của thị xã, phát triển không gian đô thị theo đúng quy hoạch và chương trình phát triển đô thị Kinh Môn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, giải quyết tố cáo. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. Đổi mới và thực hiện tốt công tác cán bộ; đánh giá cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch. Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo gắn với bố trí, sử dụng cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận theo hướng sát dân, sát cơ sở...

Đảng bộ huyện Kinh Môn phấn đấu đến năm 2020 có trên 60% số xã trở lên đạt nông thôn mới; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%; có 69 trường trở lên đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia y tế mức độ 2; hằng năm có từ 85 - 90% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên; kết nạp từ 150 đảng viên/năm trở lên...

Đại hội đã bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Kết thúc đại hội, Đoàn Chủ tịch đại hội phát động chương trình thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24.

HẠNH DUYÊN

(0) Bình luận
Đại hội Đảng bộ huyện Kinh Môn thành công tốt đẹp
ss