Đã trúng tuyển viên chức, 16 năm sau phải xét tuyển lại

18/07/2020 20:02

Do còn thiếu 1 quyết định phê duyệt kết quả danh sách trúng tuyển nên sau 16 năm, 2 cán bộ ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà phải xét tuyển viên chức lần nữa, đang là lãnh đạo khoa phải xuống làm nhân viên.


​Nguyên Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thành Công đã phê duyệt trực tiếp vào báo cáo danh sách những người được tuyển dụng năm 2004 bằng hình thức viết tay và ký tên, đóng dấu

Báo Hải Dương nhận được đơn tố cáo Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà (TTYT Thanh Hà) bổ nhiệm 2 nhân viên hợp đồng là ông Bùi Văn Trường (sinh năm 1975) và bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1980) làm Phó Trưởng khoa phụ trách 2 khoa của đơn vị là trái với quy định. 

Theo tìm hiểu, năm 2004, ông Trường và bà Mai cùng 14 người khác có tên trong danh sách những người được xét tuyển của TTYT Thanh Hà. Ngạch viên chức của ông Trường là 16119, hệ số lương 1,57; bà Mai là 16135, hệ số lương 1,46.

Theo biên bản thẩm định về biên chế và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngày 20.8.2004 của Sở Y tế và Sở Nội vụ, các ông Nguyễn Hữu Chính, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Đức Nhật, Giám đốc TTYT Thanh Hà và một số người liên quan đã xác nhận số liệu về chỉ tiêu biên chế, cơ cấu ngành nghề cần tuyển dụng của TTYT Thanh Hà. Cụ thể, số lượng đề nghị tuyển dụng 16 người. Yêu cầu TTYT Thanh Hà thực hiện đúng quy định tuyển dụng viên chức.

Sau đó, TTYT Thanh Hà đã tuyển dụng và lập "báo cáo danh sách những người được tuyển dụng năm 2004" gửi Sở Y tế, trong đó có tên ông Trường và bà Mai. Báo cáo ghi ngày 15.9.2004 do ông Nguyễn Đức Nhật ký. Trong văn bản này có dòng chữ viết bằng tay “Phê duyệt của Sở Y tế”, chữ ký của Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thành Công có đóng dấu Sở Y tế.

Ông Vũ Văn Trình, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Y tế) cho biết khi đó TTYT Thanh Hà đã thực hiện đầy đủ các bước quy trình xét tuyển theo hướng dẫn và lập danh sách báo cáo Sở Y tế phê duyệt. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế không ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển, chỉ phê duyệt trực tiếp vào danh sách đó dưới hình thức viết tay và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thành Công ký tên.

Ngày 2.6, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Y tế Phạm Mạnh Cường cho biết việc tuyển dụng viên chức của TTYT Thanh Hà năm 2004 còn thiếu 1 bước ra Quyết định phê duyệt kết quả danh sách trúng tuyển của Sở Y tế.

Còn ông Phạm Văn Nhiệt, Phó Giám đốc TTYT Thanh Hà cho hay: "Thời điểm đó sau khi rà soát, TTYT Thanh Hà đã làm đầy đủ các bước trong quy trình tuyển dụng. Khi có bản danh sách được phê duyệt trực tiếp bằng chữ viết tay và ký tên, đóng dấu thì TTYT Thanh Hà cho là đã hoàn tất thủ tục”.

Sau đó, năm 2011 ông Trường được chuyển lên ngạch bác sĩ, năm 2013 được bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Ngoại, năm 2018 giữ chức Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp. Còn bà Mai được thăng hạng dược sĩ, năm 2014 được bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Dược, năm 2018 là Phó Trưởng Khoa Dược - Kiểm soát nhiễm khuẩn - Trang thiết bị - Vật tư y tế.

Ngày 21.5.2020, Sở Y tế đã cử đoàn xác minh nội dung đơn tố cáo. Qua xác minh, có 5 người tên là Hà ở TTYT Thanh Hà nhưng không ai nhận là người viết đơn và không biết về nội dung đơn. Ngày 3.6, Sở Y tế có Công văn số 1028/SYT-TCCB hoàn tất thủ tục xét tuyển viên chức theo Công văn số 579/CV-UBND ngày 15.7.2004 của UBND tỉnh Hải Dương gửi TTYT Thanh Hà. Sở Y tế đề nghị TTYT Thanh Hà thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng khoa đối với ông Trường và bà Mai, đồng thời nhận xét, đánh giá đối với 2 cán bộ này. Nếu họ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức, uy tín, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan thì hoàn tất thủ tục đề nghị Sở Y tế phê duyệt kết quả trúng tuyển và thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ từ ngày được tuyển dụng trước đó.

Ngày 4.6, Giám đốc TTYT Thanh Hà đã thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng khoa trước đây đối với ông Trường và bà Mai.

Tất cả 16 người trong danh sách được tuyển dụng năm 2004, trong đó có ông Trường và bà Mai đều đã tham gia kỳ xét tuyển viên chức của TTYT Thanh Hà năm 2020 cùng 51 thí sinh khác.

Ngày 5.6, Sở Y tế phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức của TTYT Thanh Hà năm 2020, trong đó có cả 16 người đã xét tuyển năm 2004, thời gian hưởng lương theo hệ số lương từ ngày 1.6.

Như vậy, chỉ do còn thiếu 1 quyết định phê duyệt kết quả danh sách trúng tuyển nên sau 16 năm ông Trường và bà Mai lại phải qua xét tuyển viên chức lần nữa, đang là lãnh đạo khoa phải xuống làm nhân viên. 

THẾ ANH

(0) Bình luận
Đã trúng tuyển viên chức, 16 năm sau phải xét tuyển lại