Cung cấp thông tin kịp thời để phục vụ công tác phòng chống thiên tai

05/05/2016 13:16

Vẫn còn nhiều nơi cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai chậm, thiếu chính xác.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) tỉnh, thời gian qua, việc cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi cung cấp số liệu chậm, thiếu chính xác. Để công tác chỉ đạo, ứng phó với các tình huống thiên tai kịp thời, có hiệu quả, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương và các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra theo đúng nội dung, phương thức, chế độ và biểu mẫu đã quy định. Đối với các đợt thiên tai kéo dài (thời gian dự báo trên 2 tuần), phải có báo cáo tổng hợp theo tuần. Tùy vào tình hình cụ thể để đề xuất hỗ trợ theo các giai đoạn cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung và dài hạn. Trong trường hợp vượt quá khả năng cân đối nguồn dự phòng của địa phương, phải có văn bản gửi về Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh để tổng hợp báo cáo. Đồng thời bố trí lực lượng phù hợp, tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc khi xảy ra thiên tai.

* Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn ven đê có phương án chuẩn bị, huy động vật tư sẵn có trong dân và trong các đơn vị, công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn xong trước ngày 15-5. Mỗi điếm canh đê phải có 50 cây tre tươi; chuẩn bị từ 10-20 m3 cát vàng, 5m3 đá dăm, 1.000 kg rơm rạ, 500 cây tre, từ 3-5  tấn rào hoặc 1.500 m2 bạt chống sóng và có phương án cụ thể chuẩn bị sẵn mặt bằng lấy đất xử lý sự cố bảo đảm từ 500- 1.000 m3 cho 1 km đê. Lực lượng chức năng phải nắm chắc số lượng ô tô, xuồng hoặc thuyền máy sẵn có trong dân và các đơn vị đóng trên địa bàn. Đồng thời căn cứ vào kế hoạch sử dụng phương tiện của các phương án trọng điểm để giao cho từng đơn vị, từng hộ dân chuẩn bị. Phân công người phụ trách cụ thể, nắm chắc số lượng, chất lượng, địa chỉ để khi cần huy động được ngay...

    PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cung cấp thông tin kịp thời để phục vụ công tác phòng chống thiên tai
    ss