Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Cường được sử dụng vùng nguyên liệu 16,5 ha sản xuất gạch tuynel

30/11/2017 21:00

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Cường là một trong 19 doanh nghiệp được chấp thuận cho chuyển đổi sản xuất từ gạch thủ công sang gạch tuynel.

UBND tỉnh vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Cường sử dụng vùng nguyên liệu 15 ha tại xã Tiền Tiến và 1,5 ha tại xã Thanh Hải (Thanh Hà) để sản xuất gạch tuynel.

UBND tỉnh giao UBND huyện Thanh Hà kiểm tra, rà soát, đánh giá lại thực trạng các vùng nguyên liệu trên; các cơ quan chuyên môn của huyện giám sát chặt chẽ để doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu đúng mục đích.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Cường là một trong 19 doanh nghiệp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho chuyển đổi công nghệ sản xuất từ gạch thủ công sang gạch tuynel.

PV


(0) Bình luận
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Cường được sử dụng vùng nguyên liệu 16,5 ha sản xuất gạch tuynel
ss