Công ty TNHH PNG Việt Nam chưa giải quyết xong một số kiến nghị của người lao động

03/03/2022 10:32

Đại diện Công đoàn Công ty TNHH PNG Việt Nam (TP Hải Dương) cho biết, hiện nay vẫn còn một số kiến nghị của người lao động chưa được lãnh đạo công ty giải quyết xong.

>>> Công nhân Công ty PNG Việt Nam đã trở lại làm việc 

Cụ thể, người lao động kiến nghị tăng tiền ăn ca (thêm 10.000 đồng/người/bữa), tăng hỗ trợ xăng xe (thêm 50.000 đồng/người/tháng) và tiền phụ cấp thâm niên (tăng thêm 50.000 đồng/người/năm). Ban lãnh đạo công ty đang xem xét và sẽ trả lời người lao động trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 27.1, hơn 1.100 lao động của Công ty TNHH PNG Việt Nam đã dừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp tăng một số khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động. Sau đó, lãnh đạo công ty đã đồng ý tăng một số khoản hỗ trợ cho người lao động.

Cụ thể, từ ngày 1.1.2022, công ty tăng lương cho người lao động thêm 200.000 đồng/người/tháng; tăng phụ cấp chuyên cần từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng/người/tháng; trợ cấp cho lao động nữ nuôi con nhỏ tăng thêm 20.000 đồng/người/tháng. 

PV

(0) Bình luận
Công ty TNHH PNG Việt Nam chưa giải quyết xong một số kiến nghị của người lao động