Công ty TNHH Điện lực Jack cam kết hoàn thiện các hạng mục bảo vệ bờ sông Kinh Thầy trước ngày 15.5

09/02/2022 21:28

Công ty TNHH Điện lực Jack không thực hiện đúng tiến độ các công trình xây dựng liên quan tới đê điều, thoát lũ theo giấy phép được cấp.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Điện lực Jack, chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương (Kinh Môn) cam kết hoàn thiện các hạng mục bảo vệ bờ sông Kinh Thầy trước ngày 15.5. 

Theo giấy phép, khi triển khai dự án, công ty phải hoàn thiện các hạng mục: kè bảo vệ bờ sông, kè bảo vệ mái đê, đắp ấp trúc mở rộng và bê tông hóa mặt đê hữu sông Kinh Thầy trước ngày 31.12.2020.

Do công ty không bảo đảm tiến độ thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 538-TB/TU ngày 23.12.2021 về đánh giá tác động ảnh hưởng của việc xây dựng, vận hành đường băng chuyền xỉ thải Nhà máy Nhiệt điện BOT; Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 05/TB-VP ngày 7.1.2022 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai thực hiện thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, có nội dung liên quan đến thủ tục đê điều, thoát lũ.

 PV

(0) Bình luận
Công ty TNHH Điện lực Jack cam kết hoàn thiện các hạng mục bảo vệ bờ sông Kinh Thầy trước ngày 15.5