Công ty CP Giấy Hải Dương: Khắc phục hạn chế về môi trường

29/09/2017 11:22

Công ty CP Giấy Hải Dương (Tứ Kỳ) hiện đang khắc phục những hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường sau kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Công ty đã hoàn thành các thủ tục xin cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; thu gom, lưu giữ bùn thải đúng nơi quy định. Ngoài ra, công ty đã ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. Kết quả phân tích môi trường nước, không khí bảo đảm quy chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường theo quy định của pháp luật.

   PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công ty CP Giấy Hải Dương: Khắc phục hạn chế về môi trường
    ss