Công tác khoa giáo hướng mạnh về cơ sở

29/09/2017 11:07

Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo cần tăng cường hướng về cơ sở.


Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2017


Sáng 28.9, tại hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý III, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối năm, Ban Tuyên giáo cùng các ngành trong khối khoa giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo. Các ngành trong khối khoa giáo tập trung triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017; kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành của tỉnh. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, địa phương về lĩnh vực khoa giáo; tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ cơ sở về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo cần tăng cường hướng về cơ sở; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong công tác khoa giáo; tham mưu giúp cấp ủy đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiến hành giao ban, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của địa phương về công tác khoa giáo...

* Cũng trong sáng 28.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế nổi bật thời gian qua; những chủ trương, chính sách mới của địa phương; các chính sách, pháp luật về thuế...

PHÙNG DUYÊN

(0) Bình luận
Công tác khoa giáo hướng mạnh về cơ sở
ss