Tư vấn

Công chức có được quyền góp vốn vào doanh nghiệp không?

. 11/05/2024 21:16

Hỏi: Xin hỏi, theo quy định hiện nay, công chức có được quyền góp vốn vào doanh nghiệp không?

THANH HÙNG (TP Hải Dương)

Trả lời:

Căn cứ điểm b, khoản 3, điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp:

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

...

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

...

b) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

...

Tại điều 20, Luật Cán bộ, công chức 2008 có quy định như sau:

Những việc khác cán bộ, công chức không được làm

Ngoài những việc không được làm quy định tại điều 18 và điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ khoản 4, điều 20, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

...

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

...

Như vậy, công chức vẫn có thể được góp vốn vào doanh nghiệp, trừ trường hợp thuộc các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công chức có được quyền góp vốn vào doanh nghiệp không?
    ss