Công bố nghị quyết thành lập Tòa án Nhân dân TP Chí Linh

09/03/2019 08:00

​Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký văn bản công bố Nghị quyết số 636/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Tòa án Nhân dân TP Chí Linh.


Trụ sở Tòa án Nhân dân TP Chí Linh

Theo Nghị quyết, Tòa án Nhân dân TP Chí Linh được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân thị xã Chí Linh. Tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân TP Chí Linh do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, biên chế, số lượng Thẩm phán, công chức khác và người lao động của Tòa án Nhân dân TP Chí Linh do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Hiện Tòa án Nhân dân TP Chí Linh có 15 biên chế.

PV

(0) Bình luận
Công bố nghị quyết thành lập Tòa án Nhân dân TP Chí Linh