Công an huyện Cẩm Giàng học Bác gần dân, trọng dân

08/10/2019 10:00

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công an huyện Cẩm Giàng đã có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá.

Nhờ phát huy tốt vai trò của nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Giàng tiếp tục được giữ vững. Trong ảnh: Lãnh đạo Công an huyện nhận danh hiệu đơn vị Quyết thắng năm 2018

Đơn vị quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đảng ủy chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hằng năm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được gắn chặt với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, các chi bộ đảng, đoàn thể ở đây thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị để đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào tư tưởng, đồng thời coi là “kim chỉ nam” trong công việc và cuộc sống của từng cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Công an huyện quán triệt các đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải luôn đề cao vai trò của nhân dân. Vì thế, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an huyện quan tâm, coi trọng. Lực lượng công an huyện đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình và phát động mạnh mẽ phong trào này, nhất là thực hiện tốt đề án xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự (ANTT).

Với phương châm làng giữ làng, xã giữ xã ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Công an huyện đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của người dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Đối với các điểm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở, tích cực vận động, tuyên truyền người dân chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

Đơn vị tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường củng cố hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về bảo vệ ANTT.

Đến nay, các điểm phức tạp về ANTT đang được giải quyết, từng bước ổn định tình hình, không để đối tượng bên ngoài, các phần tử xấu kích động, lôi kéo, chống phá gây mất ANTT.

Bên cạnh đó, Công an huyện tích cực chủ trì tham mưu, phối hợp xây dựng các mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua xây dựng các mô hình nên hoạt động phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành, chính quyền, đoàn thể và người dân thêm chặt chẽ.

Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT như camera an ninh ở thị trấn Cẩm Giàng; tự quản về ANTT ở khu thương mại Ghẽ, xã Tân Trường, Giáo xứ Kẻ Mốt; an toàn về ANTT ở xã Cẩm Sơn... Việc hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hằng ngày tại các thôn, khu dân cư được đề cao.

Mỗi người dân đã tự xây dựng cho mình ý thức vì cộng đồng, nâng cao quan hệ thân giao, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết. Cộng đồng dân cư trong huyện đã hòa giải kịp thời 32 vụ việc mâu thuẫn, giúp đỡ 26 trường hợp lầm lỗi, có nhiều mặc cảm trong cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định.

Nhờ phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tội phạm, đến nay tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện Cẩm Giàng tiếp tục được giữ vững ổn định, không phát sinh điểm nóng về ANTT, không xảy ra vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp gây dư luận xấu. Năm2018, nhân dân trong huyện đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người dân đã phát hiện, bắt giữ 12đối tượng vi phạm pháp luật, cung cấp cho lực lượng công an 306tin báo liên quan đến ANTT, trong đó 215 tin có giá trị, giúp bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp trong huyện. Trong năm, 1 tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen, 1 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen, 4công dân được UBND huyện tặng giấy khen.

Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong huyện dự báo còn tiềm ẩn phức tạp. Đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời xử lý những nguồn tin cung cấp của nhân dân, giải quyết tốt những nguyện vọng chính đáng của họ. Tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân.

Đẩy mạnh xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Đưa các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, gìn giữ ANTT đi vào chiều sâu, lồng ghép với những phong trào thi đua khác của đơn vị, địa phương...

TÚ ANH - VĂN LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an huyện Cẩm Giàng học Bác gần dân, trọng dân