Còn 1.113 người có công cần được hỗ trợ về nhà ở

30/07/2015 10:35

Toàn huyện còn 341 trường hợp NCC đã được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ nhà ở với tổng số tiền 9,748 tỷ đồng đang triển khai thực hiện.


Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công (NCC) với cách mạng về nhà ở, đến nay, huyện Thanh Hà đã có 345 NCC được hỗ trợ về nhà ở. Trong đó, 224 nhà được xây mới, 121 nhà được sửa lại, với tổng số tiền 12,276 tỷ đồng. Toàn huyện còn 341 trường hợp NCC đã được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ nhà ở với tổng số tiền 9,748 tỷ đồng đang triển khai thực hiện.

Ngoài ra, theo khảo sát, trên địa bàn huyện cũng còn 1.113 nhà (trong đó 579 nhà có nhu cầu xây mới, 534 nhà sửa lại) của NCC đủ tiêu chuẩn cần tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới.

PV


(0) Bình luận
Còn 1.113 người có công cần được hỗ trợ về nhà ở
ss