Có phải đóng phạt nguội cách đây 2 năm không?

02/05/2023 13:14

Xe ô tô của tôi có một vi phạm giao thông bị phạt nguội cách đây hai năm. Tuy nhiên theo tôi biết thì thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là trong vòng một năm.

Vậy bây giờ tôi có thể đóng phạt được không?

HOÀNG THÀNH (TP Hải Dương)

Trả lời:

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 

Tuy nhiên, trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

Lỗi phạt nguội nếu người có hành vi vi phạm cố ý trốn tránh, trì hoãn thì sẽ không tự động xóa. Nếu người vi phạm không nộp phạt thì tiền lãi từ số tiền xử phạt càng nhiều. Như vậy sẽ gây ra thiệt hại cho chính người có hành vi vi phạm.

Như vậy, trường hợp này anh phải chứng minh được bản thân không có hành vi trốn tránh, trì hoãn thi hành quyết định và được chấp thuận thì sẽ đóng phạt theo mức phạt trong quyết định phạt nguội ban đầu. Nếu có hành vi trốn tránh, trì hoãn thì anh sẽ phải đóng tiền phạt và thêm một khoản tiền chậm nộp phạt tương ứng với thời hạn 1 năm.

(0) Bình luận
Có phải đóng phạt nguội cách đây 2 năm không?