Cô giáo dạy sử giỏi

27/04/2011 09:57

Cô giáoTrần Thị Hiền là giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề. Vinh dự hơn, khi Trường THPT Nam Sách, nơi cô công tác đã giới thiệu côtham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cô giáoTrần Thị Hiền là giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề. Vinh dự hơn, khi Trường THPT Nam Sách, nơi cô công tác đã giới thiệu côtham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016.
(0) Bình luận
Cô giáo dạy sử giỏi