Có bao nhiêu nhân viên thì phải xây dựng nội quy lao động?

16/08/2018 17:17

Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập, hiện đang có 12 nhân viên. Công ty có phải xây dựng nội quy lao động không? Nếu có thì nội dung gồm những gì?

NGÔ HUY H. (TP Hải Dương)

Trả lời: Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Vì vậy, công ty của bạn phải xây dựng nội quy lao động bằng văn bản.

Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau: thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Trước khi ban hành nội quy, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Phải thông báo nội quy lao động đến người lao động và niêm yết ở nơi làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có bao nhiêu nhân viên thì phải xây dựng nội quy lao động?
    ss