Thơ

Ngõ bưởi

THỨ NĂM, 02/02/2023 06:40:15

Nhớ nhung anh về ngõ bưởi
Đi trong chiều hoa trắng ngần
Gặp lại mùi hương mềm mại
Khẽ thơm như thể thì thầm.

Nắng tươi soi màu lá biếc
Tiếng chim vãi ngọc trên cành
Tóc ai bay mùa con gái
Nói cười ríu rít vào tranh.

Lòng như lạc vào chiều muộn
Lại như cuốn sang ngày mai
Ngõ bưởi nồng nàn ngọn gió
Thổi dài mê mải giêng hai.

VĂN TOÀN