Thơ

May còn...

THỨ HAI, 05/06/2017 15:49:23
       May còn có tiếng võng đưa
Nhắc ta lời mẹ ngày xưa ru hời
       Để khi thân lấm bụi đời
Tâm hồn vẫn sáng sắc trời tuổi thơ.

        May còn có chuyện đời xưa
Nhắc ta ăn ở cho vừa lòng nhau
       Thân dù phiêu bạt nơi đâu
Lòng không phai nhạt sắc màu quê hương.

         May còn thờ phụng cúng đơm
Nhắc ta tưởng nhớ cội nguồn sâu xa
         Nhắc ta nghĩa mẹ công cha
Nhắc ta biết sống cho ra con người.
HOÀNG BÌNH TRỌNG
  • Từ khóa