Thơ

Không đề

THỨ SÁU, 17/03/2023 07:46:42

Mây xanh, mây trắng bồng bềnh
Bay đi vô định giữa mênh mông trời
Có ai giữ được mây trôi
Có ai níu lại được thời đã qua?
Nghìn năm mây trắng la đà
Còn riêng khoảnh khắc chỉ là chiêm bao!

HƯƠNG THỦY