Thơ

"Còn non còn nước còn người..."

THỨ SÁU, 20/05/2022 09:38:46

"Còn non còn nước còn người..." (*)
Lời thơ Bác ấm trang Di chúc
Trọn một đời vì non vì nước
Ước mơ gửi lại cho đời
Còn nặng nghĩa nước non.

Di chúc Người
Con chiêm nghiệm bao lần
Thao thức, suy tư tầng tầng ý mới
Lời giản dị, tình sâu vời vợi
Chữ nôm na, cao cả tầm nhìn.

Bác dặn
"Về việc riêng" "chớ nên điếu phúng linh đình..."
"Không nên có tượng đồng, bia đá..."
Nhưng với dân, Bác không quên ai cả
Từ "liệt sĩ, thương binh" cho đến "các nạn nhân..."

"Muôn vàn tình yêu thương..."
Bác "dành cho... phụ lão... nhi đồng"
"Đầu tiên là công việc đối với con người" - nỗi ưu lo lòng Bác
"Chỉnh đốn Đảng" và "giữ gìn đoàn kết"
Hạt nhân của mọi thành công.

Đất nước mình
Ngày mỗi đẹp tươi hơn
Khởi sắc từng ngày theo khát khao lòng Bác
Ý ngọc, lời ngà trong Di chúc
Mãi soi đường phía trước nước non theo...!

LÊ ANH PHONG

-----------
(*) Tất cả các câu, từ trong ngoặc kép là trích dẫn từ bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh