Thơ

Đồng ca

THỨ SÁU, 03/02/2023 06:26:26

Lúa dậy hương thì con gái đương xanh
Những đàn gió đuổi nhau trên ruộng sớm
Sóng lúa dập dờn hay tóc lúa tung bay?

Cánh cò trắng vút lên không hẹn trước
Như khóa son chen vào khuông nhạc
Trên vùng đất xứ Đông hiền hòa
Khúc đồng ca bắt đầu được viết…

Nhưng phải đến khi em cất bước
Trong lúa xanh tha thiết
Nốt nhạc đầu tiên thánh thót ngân lên
Khúc đồng ca rạo rực trái tim anh.

HỮU VIỆT