Thơ

Mùa vải chín bên sông

THỨ NĂM, 23/06/2022 09:59:38

Ngọn gió nồm nam dong thuyền trên Văn Úc
Bầu trời sớm nay rực đỏ những mảnh vườn
Cầu Quang Thanh nối Hà Đông, khu đảo
Rạo rực nẻo đường hương vải tháng năm

Ai qua Hợp Thanh, cầu Hương, chợ Cháy
Cây "vải tổ" Thúy Lâm đón bạn trăm miền
Tự ngày xưa mọng thơm mùa quả chín
Mảnh đất thấm nồng công sức cha ông

Phiên chợ Hệ người, xe tấp nập
Những chuyến hàng mang đặc sản vải thiều
Vải xuất khẩu, vải đi muôn ngả
Từ Thanh Bính, Thanh Cường... đâu cũng rực cờ hoa

Bâng khuâng tiếng từ quy trên bến Gùa thuở ấy
Ngõ nhà em, tôi mải mê tìm
Nắng Hợp Đức chớp hồng sau mắt lá
Em có về mùa vải chín bên sông?

NGUYỄN HUY