Quy chuẩn 06:2022/BXD có hiệu lực từ ngày 16.1.2023 đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp...
<video source="/files/library/video/Quychuanantoanchaynomoi150523.mp4" />

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.