Hải Dương - Khát vọng phát triển

THỨ HAI, 01/08/2022 11:44:06
Phim tài liệu “Hải Dương - Khát vọng phát triển” vừa được phát trên sóng VTV1 phản ánh khái quát những tiềm năng, lợi thế, thành tựu nổi bật, toàn diện của Hải Dương với khát vọng sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
.

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.