Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mong muốn Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn.
.

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.