Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình, nội dung theo kế hoạch đề ra và bế mạc vào chiều ngày 11.7.
<video1>

Tags:

BẾ MẠC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.