Chuyển hơn 387 ha đất trồng lúa sang cây trồng khác

03/06/2023 08:28

Năm 2023, Hải Dương có kế hoạch chuyển đổi hơn 387 ha đất trồng lúa sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn.


Hơn 178,2 ha đất lúa sẽ được chuyển sang trồng cây hằng năm cho giá trị kinh tế cao hơn

Đây là nội dung trong Kế hoạch Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vừa được UBND tỉnh ban hành.

Cụ thể, Hải Dương sẽ chuyển đổi hơn 178 ha đất trồng lúa sang trồng cây hằng năm tại các chân ruộng cao, chất đất tốt, thuận lợi về tưới tiêu, ít bị ngập úng khi có mưa lớn; tại các chân đất kém đến trung bình chuyển sang trồng cây làm thức ăn phục vụ chăn nuôi. Chuyển 175,3 ha sang trồng cây lâu năm, cây ăn quả chủ lực như cam, bưởi, chuối, vải, nhãn, ổi… cho giá trị kinh tế cao hơn. Chuyển gần 34 ha đất lúa trong đồng, thường xuyên bị ngập úng, khó thoát nước, ruộng không bị chua và có chất lượng nước tốt cấy lúa, kết hợp nuôi thủy sản.

TH

(0) Bình luận
Chuyển hơn 387 ha đất trồng lúa sang cây trồng khác