Chuyển đổi số

Chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển bền vững tại một số cảng hàng không

17/09/2023 20:20

Trong quý III và quý IV/2023, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức thí điểm một số hoạt động tuyên truyền, tập huấn về chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển bền vững tại một số cảng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức về “Chuyển đổi số gắn với sự phát triển bền vững của Ngành Hàng không dân dụng (HKDD) Việt Nam giai đoạn 2024 -2030”.

Với chủ đề “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) trong mối liên hệ với sự phát triển bền vững của ngành HKDD Việt Nam”, Cục HKVN hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức.

Từ đó, chuyển hoá nhận thức thành hành động từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của ngành, chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử.

Cục Hàng không VN cũng khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, vận hành kết cấu hạ tầng hàng không và hoạt động vận tải hàng không, đảm bảo an toàn, thông suốt

Theo đó, các tổ chức chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên...) trong toàn ngành được khuyến khích tham gia, chủ trì xây dựng kế hoạch, làm nòng cốt cho nhiệm vụ tuyên truyền Chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển bền vững của toàn ngành.

Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về chuyển đổi số, phát triển bền vững và nghiệp vụ tuyên truyền cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là cho đối tượng đoàn viên thanh niên, công đoàn viên trong toàn Ngành và cộng đồng xã hội.

Ngoài ra, tổ chức các buổi hội thảo, trình bày, trình diễn giới thiệu về công nghệ, giải pháp tổng thể, giải pháp kỹ thuật chi tiết để thực hiện.

Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền tập trung vào các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển bền vững của ngành; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về An ninh môi trường trong phát triển bền vững; các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường;

Đặc biệt các đơn vị sẽ tập trung chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí Các-bon và khí Mê-tan của ngành giao thông vận tải; định hướng chuyển đổi sang phương thức phát triển xanh, không phát thải khí nhà kính;

Đồng thời Cục Hàng không Việt Nam cũng khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, vận hành kết cấu hạ tầng hàng không và hoạt động vận tải hàng không, đảm bảo an toàn, thông suốt, giảm tiêu thụ năng lượng;

Nghiên cứu tăng cường sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) dần thay thế cho nhiên liệu hàng không truyền thống trên các tàu bay của Việt Nam nhằm giảm lượng phát thải Các-bon ròng bằng '0' vào năm 2050; chuyển đổi số và xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử…

Trước mắt, trong quý III và quý IV năm nay, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức thí điểm một số hoạt động tuyên truyền, tập huấn về chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển bền vững của ngành HKDD tại một số cảng hàng không, sân bay để rút kinh nghiệm về thực tiễn trước khi triển khai kế hoạch chính thức.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển bền vững tại một số cảng hàng không