Chuẩn y nhân sự mới Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương

05/05/2014 09:04

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 2 đồng chí Bùi Hữu Uyển và Lưu Văn Bản...


Ngày 25-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có Thông báo số 1153 về việc Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với 2 đồng chí: Bùi Hữu Uyển, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Lưu Văn Bản, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ban Bí thư cũng chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với 3 đồng chí: Đoàn Việt Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Dương; Vũ Văn Lương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ; Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính.

 PV


(0) Bình luận
Chuẩn y nhân sự mới Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương
ss