Chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XV

24/10/2012 09:19

Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013...

Sáng 23-10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch với UBND và Uỷ ban MTTQ tỉnh để  thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XV. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6-12-2012.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; kết quả thực hiện xây dựng cơ bản năm 2012, kế hoạch năm 2013; kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2012, dự toán thu chi ngân sách năm 2013, phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 và điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2009, 2010;  báo cáo kế hoạch chuyển đổi trường THPT bán công sang công lập; thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2013; mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; việc điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và một số nội dung quan trọng khác.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 16-11. Các Ban HĐND tỉnh hoàn thành công tác thẩm tra, gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30-11. Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trong thời gian từ ngày 10 đến 18-11.

THANH MAI

(0) Bình luận
Chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XV