Chưa xác định cấp độ an toàn hệ thống công nghệ thông tin ở Hải Dương

02/12/2022 15:56

Chiều 2.12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin.


Hơn 100 đại biểu từ các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham dự lớp tập huấn, hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Hơn 100 đại biểu đại diện 48 cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham dự.

Cán bộ Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã hướng dẫn cách thức xác định chủ thể hệ thống thông tin, loại hình thông tin, cấp độ an toàn hệ thống thông tin, trên cơ sở đó xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin được phân loại tăng dần từ cấp độ 1 đến cấp độ 5, tương ứng từng mức xử lý thông tin, từ thông tin công cộng, phục vụ hoạt động nội bộ, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến xử lý thông tin bí mật nhà nước. Từ đó áp dụng kỹ thuật, biện pháp quản lý bảo vệ an toàn hệ thống thông tin phù hợp.

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10.2022, đơn vị đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 10.376 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trung bình mỗi tháng cả nước xảy ra hơn 1.037 sự cố tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin.

Tại Hải Dương, đến nay tất cả các hệ thống công nghệ thông tin chưa được rà soát, xác định cấp độ an toàn, việc triển khai bảo đảm an toàn tương đối hạn chế. Nhiều hệ thống thông tin chưa được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng.

Để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ triển khai bảo đảm tất cả các hệ thống thông tin trong tỉnh được lập hồ sơ xác định cấp độ an toàn trong năm 2022, từ đó triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ chậm nhất ngày 1.6.2023.

HÀ KIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chưa xác định cấp độ an toàn hệ thống công nghệ thông tin ở Hải Dương