Chủ tịch nước thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Hồ sen trong Hoàng thành Thăng Long

14/01/2023 11:56

Sáng 14.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào dự chương trình Xuân Quê hương 2023 tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo.

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống tại Hồ sen trong Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. 

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với các đại biểu kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương 2023 dự nghi thức dâng hương và thả cả chép tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. 

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với các đại biểu kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương 2023 dự nghi thức dâng hương và thả cả chép tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. 

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên. 

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương 2023 tại Điện Kính Thiên. 

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Chủ tịch nước thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Hồ sen trong Hoàng thành Thăng Long