Chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

05/10/2022 15:14

Sáng 5.10, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và một số nội dung khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần tuân thủ quy định và phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích của tỉnh, của doanh nghiệp và nhân dân lên hàng đầu. Nghiêm cấm biểu hiện gây khó dễ, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận dù khối lượng công việc lớn, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua Sở TNMT đã tham mưu cho tỉnh có những chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có một số việc còn hạn chế cần phải rà soát lại, làm rõ nguyên nhân và chỉ ra giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới. Để giải quyết công việc thuận lợi, nhanh chóng hơn, nhất là các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Sở TNMT với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và giữa các phòng, đơn vị thuộc sở. Quá trình giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc cần chủ động phối hợp về chuyên môn trên tinh thần tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích của tỉnh, của doanh nghiệp và nhân dân lên hàng đầu. Nghiêm cấm biểu hiện gây khó dễ, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Liên quan đến một số đề xuất, kiến nghị của Sở TNMT, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở TNMT xem xét, rà soát, đánh giá nhu cầu biên chế cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trên cơ sở đề nghị của Sở TNMT, giao Sở Tài chính chủ động rà soát báo cáo đề xuất việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu tối thiểu để giải quyết công việc, nhất là đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo...

Theo báo cáo của Sở TNMT, 9 tháng đầu năm nay, sở đã tham mưu cho tỉnh quyết định cho 7 tổ chức thuê đất với tổng diện tích khoảng 139 ha, giao đất không thu tiền sử dụng đất 5 dự án với tổng diện tích 3,17 ha, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 3 tổ chức với tổng diện tích gần 25 ha; chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các điểm dân cư với tổng diện tích hơn 47 ha; thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất cho 34 tổ chức, bàn giao đất cho 25 tổ chức với tổng diện tích gần 80 ha. Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 8 dự án; phối hợp trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cơ sở tính tiền bồi thường, giao đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất cho 113 dự án. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 54 tổ chức với tổng diện tích hơn 142 ha. Từ ngày 1.6, sau khi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đi vào hoạt động theo mô hình một cấp đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2.807 gia đình, cá nhân; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 10.737 hồ sơ; đăng ký biến động đất đai đối với 9.656 hồ sơ. Sở hoàn thành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022 của 12 huyện, thành phố, thị xã... 

PHAN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường