Thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập

THỨ NĂM, 04/01/2018 11:52:18

Từ nay đến năm 2030, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được tinh gọn, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ...


Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Sáng 4.1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng tỉnh nghe đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

10 - 10 - 10

Đây là mức giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ nay đến năm 2030. 

Cụ thể, giai đoạn đến năm 2021: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015. Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học). Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính. 100% số đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.

Đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Tiếp tục giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, sẽ tổ chức rà soát, sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Căn cứ vào quy mô học sinh, số lớp, khoảng cách địa lý sẽ tổ chức trường phổ thông công lập hai cấp học tiểu học và trung học cơ sở hoặc liên trường. Bảo đảm cơ bản trên địa bàn một xã, phường, thị trấn chỉ có 1 trường mầm non công lập, trên địa bàn cấp huyện có 1 trường THCS chất lượng cao, 2 trường THPT công lập, đặc biệt có thể có 3 trường THPT công lập. Tỉnh có 1 trường THPT chuyên. Đến năm 2021, giảm ít nhất 10% số trường so với năm 2015 (tương đương 87 trường). Đến năm 2025, giảm tiếp 10% số trường so với năm 2021 (tương đương 79 trường). Xã hội hoá các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, trường THCS chất lượng cao, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Các Trường Đại học Hải Dương, Cao đẳng Hải Dương và các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp còn lại sẽ nghiên cứu tổ chức lại gọn đầu mối theo hướng đa chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hoá, giải thể các trường hoạt động không hiệu quả. 

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Tổ chức sắp xếp lại các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh, kể cả các trung tâm dạy nghề thuộc các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, bảo đảm trên địa bàn cấp tỉnh chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập. Trong quý I.2018 hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, Trung tâm Dạy nghề để thành lập 12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện cơ chế tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng nghề và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Đối với lĩnh vực y tế: Năm 2018 sắp xếp lại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm, thành Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế. Sáp nhập 3 trung tâm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế. Quý II.2018, sáp nhập các Bệnh viện Đa khoa cấp huyện, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và Trung tâm y tế cấp huyện. 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ: Sở Khoa học và Công nghệ chỉ còn một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Năm 2018, chuyển Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và công nghệ, Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao: Năm 2018, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập trên địa bàn tỉnh, chỉ duy trì một đoàn nghệ thuật chèo truyền thống của Nhà hát Chèo. Các đơn vị nghệ thuật khác chuyển sang hình thức ngoài công lập. Hợp nhất Trung tâm Văn hoá tỉnh với Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn. Năm 2019, sáp nhập Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao với Trung tâm Thi đấu thể thao dưới nước và Trung tâm Bóng bàn thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông: Năm 2018, tổ chức lại các Trung tâm Công nghệ thông tin để chuyển đổi loại hình đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc xã hội hóa. Thành lập 1 đơn vị sự nghiệp công lập về an toàn thông tin.

Về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: Hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội với Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy với Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Năm 2018, hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Sáp nhập các cơ quan tương ứng ở cấp tỉnh. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác: Chuyển đổi thành công ty cổ phần và giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.
SỸ THẮNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu