Chủ động định hướng công tác tuyên truyền

THỨ SÁU, 11/01/2019 06:12:30

Chiều 10.1, triển khai công tác năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục bám sát tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh, chủ động định hướng tuyên truyền.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018
Tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ bảo đảm thời gian, chất lượng. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể xảy ra. Đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng, văn hóa, tôn giáo và giao ban dư luận xã hội; duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo 94 cấp tỉnh, cấp huyện. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Năm 2018, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018; 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018.
HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu