​Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%

02/06/2023 12:00

So với tháng trước, chỉ số này tăng 3,1% và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.


Sản xuất xe có động cơ tiếp tục đóng góp lớn vào mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 5 của Hải Dương tăng 3,1% so với tháng trước, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng thời điểm năm 2022. Một số lĩnh vực có tỷ trọng lớn, đóng góp vào mức tăng chung của toàn ngành là: sản xuất xe có động cơ (tăng 24,9%), chế biến thực phẩm (tăng 13,7%), sản xuất, phân phối điện (10,7%), sản xuất điện tử (tăng 8,3%).


Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2023 của Hải Dương (Nguồn: Cục Thống kê)


Bên cạnh đó, một số lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm, ảnh hưởng tới chỉ số sản xuất của ngành. Đó là sản xuất kim loại (tăng 0,9%), sản phẩm từ khoáng phi kim loại (giảm 1,4%), giầy da (giảm 3,8%), may mặc (giảm 9,3%), sản xuất thiết bị điện (giảm 31,2%)… Nguyên nhân do hoạt động sản xuất công nghiệp của nhiều doanh nghiệp ở Hải Dương tiếp tục gặp khó khăn do kinh tế thế giới phục hồi chậm trong khi Trung Quốc mở cửa trở lại làm gia tăng cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu chính.

NM

(0) Bình luận
​Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%