Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng của Hải Dương tăng 10,7%

01/05/2023 14:00

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năn của Hải Dương tăng khá, song mức tăng không đồng đều, thậm chí có lĩnh vực tăng trưởng giảm.

Sản xuất xe động cơ là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất công nghiệp của Hải Dương

Theo Chi Cục thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 của Hải Dương tăng 0,6% so với tháng 3, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,7% so với cùng thời điểm năm 2022.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đã tăng chậm lại so với các tháng đầu năm. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp là điểm sáng trong tăng trưởng quý I thì trong tháng 4 đều tăng thấp hơn như thức ăn chăn nuôi, mạch điện tử tích hợp, máy kết hợp in, quét, copy, ô tô… Song các lĩnh vực này vẫn chiếm tỷ trọng lớn, có chỉ số tăng cao, tác động nhiều tới chỉ số chung toàn ngành. Cụ thể, sản xuất xe động cơ tăng 24,5%; sản phẩm điện tử tăng 10,1%; chế biến thực phẩm tăng 13,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%...

Bên cạnh đó, một số ngành gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ nên sản lượng sản xuất giảm, có mức tăng trưởng thấp. Sản xuất kim loại chỉ tăng 1,4%, các sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 1,1%, may mặc giảm 7,7%, sản xuất giày dép giảm 2,5%, sản xuất thiết bị điện giảm 7,6%...

     DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng của Hải Dương tăng 10,7%