Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương nộp ngân sách vượt kế hoạch dù doanh thu giảm

29/12/2020 23:04

Đến ngày 25.12, Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương (Công ty Xăng dầu B12) đã hoàn thành kế hoạch xuất bán được giao cả năm có điều chỉnh giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ước cả năm đơn vị bán ra 138.557 m3 xăng dầu, giảm 6% so với năm 2019. Lượng xăng dầu bán lẻ đạt 68.482 m3, vượt 1% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 1.297 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch, giảm 34% so với năm 2019. Tuy nhiên, đơn vị ước nộp ngân sách nhà nước 482 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch.

Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương đã tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh. Đơn vị tích cực cải tạo, nâng cấp máy móc, thiết bị, ứng dụng các phần mềm quản lý hiện đại... phục vụ kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm, dịch vụ của Petrolimex. Chi nhánh thực hành tiết kiệm, giảm chi phí hoạt động nên vẫn đạt lợi nhuận hơn 6,1 tỷ đồng.  

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương nộp ngân sách vượt kế hoạch dù doanh thu giảm