Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương: Duy trì hoạt động ổn định tất cả các cửa hàng bán lẻ

04/02/2021 09:15

Hiện nay, Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương vẫn duy trì hoạt động ổn định tất cả 37 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và gas trong điều kiện phòng chống dịch.

Riêng tại TP Chí Linh có 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 1 cửa hàng bán lẻ gas. Dù trong tổng số 18 cán bộ, nhân viên đã có 2 người diện F1, 1người về quê ở tỉnh Bắc Giang và không thể quay lại do phong tỏa TP Chí Linh, nhưng các cán bộ, nhân viên còn lại của chi nhánh vẫn duy trì tốt hoạt động của các cửa hàng.

PV 

(0) Bình luận
Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương: Duy trì hoạt động ổn định tất cả các cửa hàng bán lẻ