Chí Linh: Thu thuế ngoài quốc doanh vượt dự toán gần 28%

13/01/2021 16:48

Năm 2020, Chí Linh thu thuế ngoài quốc doanh được gần 85,5tỷ đồng, vượt gần 28% dự toán được giao và tăng 18,5% so với năm 2019.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 của TP Chí Linh đạt hơn 1.167 tỷ đồng, tăng hơn 13,7% so với năm 2019.  Nếu không tính tiền sử dụng đất thì thu ngân sách của thành phố đạt gần 210,9tỷ đồng, tăng gần 12,9%. Ngoài thu ngoài quốc doanh còn có 2 khoản thu khác cũng tăng cao so với cùng kỳ là thuế thu nhập cá nhân tăng hơn 63,8% và thu tiền sử dụng đất tăng hơn 13,9%.

Chi cục Thuế thành phố đã chủ động bám sát địa bàn quản lý; tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp để tuyên truyền về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Lực lượng cơ động của đơn vị đã tăng cường quản lý thu đối với các hoạt động xây dựng, vận tải vãng lai.

Thành phố vẫn còn một số khoản thu quan trọng thấp hơn so với cả dự toán giao và cùng kỳ năm trước như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu khác ngân sách, lệ phí trước bạ, phí và lệ phí.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh: Thu thuế ngoài quốc doanh vượt dự toán gần 28%