Chi Lăng Bắc dẫn đầu cải cách hành chính ở Thanh Miện

28/05/2023 15:12

Hai năm liên tiếp (2021 - 2022), xã Chi Lăng Bắc luôn dẫn đầu cấp xã trong huyện Thanh Miện (Hải Dương) về công tác cải cách hành chính.

Công chức xã Chi Lăng Bắc hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh

Kỷ cương

Xã Chi Lăng Bắc nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Hằng năm, từ tháng 12 năm trước, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chỉ đạo công tác cải cách hành chính của năm tiếp theo. UBND xã có kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được giao. Các lĩnh vực có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến người dân như đất đai, lao động, thương binh và xã hội, hộ tịch - tư pháp... đều được UBND xã chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng quy trình, thủ tục hồ sơ giải quyết đầy đủ, đúng quy định, công khai, minh bạch. UBND xã cũng chỉ đạo cán bộ, công chức Bộ phận “một cửa” nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND xã là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Hằng tuần, hằng tháng, UBND xã tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ công tác cải cách hành chính tại các bộ phận chuyên môn; đánh giá, kiểm điểm làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đối với từng cán bộ, công chức. 

Đồng chí Đoàn Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng Bắc cho biết trường hợp nào chậm giải quyết công việc mà không có lý do chính đáng đều phải giải trình cụ thể với lãnh đạo UBND xã. Nếu bị phê bình, nhắc nhở 3 lần sẽ bị gợi ý kiểm điểm cuối năm, đề nghị điều chuyển công việc. Cùng với đó, xã cũng khen thưởng đột xuất đối với những cán bộ, công chức có sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Năm 2022, xã không có cán bộ, công chức bị kiểm điểm, phê bình liên quan đến công tác cải cách hành chính. Từ đầu năm 2023 đến nay đã có gần 10 lượt cán bộ, công chức được biểu dương, khen thưởng.

Các hồ sơ thủ tục hành chính ở xã Chi Lăng Bắc được giải quyết nhanh gọn. Trong ảnh: Người dân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Năm 2022, Chi Lăng Bắc tiếp tục dẫn đầu các xã, thị trấn của huyện Thanh Miện về Chỉ số cải cách hành chính. Một nguyên nhân quan trọng để có kết quả này là địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính, nhất là việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4 và số hóa hồ sơ. Năm 2023, xã đã nâng cấp toàn bộ hệ thống đường truyền internet chung; đầu tư thêm 1 máy scan và đường truyền internet riêng tại Bộ phận “một cửa”. 100% số cán bộ, công chức tại Bộ phận “một cửa” có trình độ đại học, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, sử dụng thành thạo phần mềm “một cửa” liên thông.

Từ năm 2022, UBND xã phối hợp Thường trực Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Đây cũng là địa phương duy nhất của huyện Thanh Miện ký kết chương trình phối hợp này. Theo quy chế phối hợp, hằng tuần, mỗi đồng chí trưởng các đoàn thể sẽ tham gia hỗ trợ cán bộ, công chức tại Bộ phận “một cửa” trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Những người này cũng là nòng cốt để tuyên tuyền, vận động nhân dân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến...  

Những kết quả cải cách hành chính ở Chi Lăng Bắc đã tạo thuận tiện cho nhân dân. Vừa hoàn thành thủ tục chứng thực căn cước công dân tại Bộ phận “một cửa”, chị Nguyễn Thị Mai, người dân địa phương cho biết chị hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại đây. Khi đến làm thủ tục có khá nhiều người đang chờ đến lượt và chị được các cán bộ, công chức hướng dẫn chờ đợi. Khi đến lượt, hồ sơ của chị được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng.

Từ tháng 1 đến giữa tháng 5.2023, xã Chi Lăng Bắc tiếp nhận gần 1.200 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 1.100 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Tổng số hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 99,9% và 0,1% số hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Qua theo dõi, đánh giá của Phòng Nội vụ huyện Thanh Miện, từ đầu năm đến nay, Chi Lăng Bắc tiếp tục là địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Chi Lăng Bắc dẫn đầu cải cách hành chính ở Thanh Miện
ss