Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đạt trên 96%

18/12/2015 13:25

Đạt được kết quả này là do thành phố đã công khai các quy hoạch; bộ phận "một cửa" tích cực tạo điều kiện cho nhân dân đến làm thủ tục.


Từ đầu năm đến nay, TP Hải Dương đã thẩm định hồ sơ và cấp 309 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở cho các hộ dân, nâng tổng số lên 36.244 thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ ở, đạt 96,42%, cao hơn bình quân chung của tỉnh 0,78%. Đạt được kết quả trên là do thành phố đã công khai các quy hoạch; bộ phận "một cửa" tích cực tạo điều kiện cho nhân dân đến làm thủ tục.

Để hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ trong năm 2016, thành phố sẽ tập trung giải quyết vướng mắc trong xét duyệt thẩm định đất ở trên địa bàn các phường, cấp GCNQSD đất nông nghiệp ở các nơi còn đất nông nghiệp, hoàn thành tổng kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố...

PV

(0) Bình luận
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đạt trên 96%
ss