Cánh đồng mẫu lớn ở Cẩm Giàng cho hiệu quả cao hơn từ 20 – 25%

28/05/2023 09:41

Các cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung ở Cẩm Giàng giúp tiết giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế so với sản xuất nhỏ lẻ. 

Toàn huyện có hơn 130 ha lúa ở vùng sản xuất tập trung được phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Giàng, vụ đông xuân 2023, thông qua mô hình tích tụ ruộng đất, huyện Cẩm Giàng đã có 120 ha lúa được cấy bằng máy và trên 130 ha lúa thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay. Hầu hết các mô hình sản xuất ở những cánh đồng mẫu lớn, tập trung đều giảm chi phí sản xuất và cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20 - 25% so với diện tích sản xuất nhỏ lẻ trước đây. Cẩm Giàng là một trong những huyện đi đầu trong ứng dụng phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái.

Huyện Cẩm Giàng hiện có 47 mô hình tích tụ ruộng đất để xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với tổng diện tích 238 ha. Trong đó có 46 mô hình sản xuất lúa với tổng diện tích 231 ha. Việc tích tụ ruộng đất đã tạo điều kiện cho các địa phương định hướng và chỉ đạo sản xuất thuận lợi, giúp người dân áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, từ đó giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Cánh đồng mẫu lớn ở Cẩm Giàng cho hiệu quả cao hơn từ 20 – 25%
ss