Chính trị

Cần sửa đổi quy định tiêu chuẩn nhập ngũ với công dân cận thị

Theo Vietnamnet 26/08/2023 11:02

Thị lực là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá, phân loại sức khỏe đối với công dân nhập ngũ, Bộ Quốc phòng cho rằng cần nghiên cứu, sửa đổi quy định tiêu chuẩn với công dân bị tật khúc xạ cận thị.

Công dân ở TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ hồi đầu năm 2023

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh đề nghị nghiên cứu xem xét tiêu chí điều kiện gọi công dân nhập ngũ: mức độ cận thị; tỷ lệ, vị trí, nội dung xăm trổ... hiện nay đang quy định quá chặt chẽ, gây khó khăn cho việc gọi công dân nhập ngũ ở các địa phương.

Trả lời cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết, hoạt động của người chiến sĩ trong môi trường quân sự mang tính đặc thù, cường độ cao. Hàng ngày, hàng tuần, chiến sĩ phải tham gia huấn luyện quân sự, diễn tập thực binh, sử dụng vũ khí khí tài, trang thiết bị khi huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó bắn súng là hoạt động đặc trưng nhất của người chiến sĩ.

Ngoài ra còn có rèn luyện về thể chất, tác chiến ban ngày, ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình rừng núi, trên không, trên biển.

Như vậy, trong môi trường Quân đội đòi hỏi người chiến sĩ luôn phải có thị lực tốt mới đáp ứng được yêu cầu huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng khẳng định, yêu cầu cao về thị lực là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá, phân loại sức khỏe đối với công dân nhập ngũ. Nếu gọi nhập ngũ những công dân mắc tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop hoặc viễn thị sẽ khó đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cũng nhìn nhận trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc như cử tri phản ánh và thực tiễn tỷ lệ thanh niên mắc tật khúc xạ về mắt chiếm tỉ lệ lớn, ngày càng tăng, nhất là những thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, ở thành thị.

Để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Quân đội và phù hợp với sức khỏe của thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ, Bộ Quốc phòng cho rằng cần nghiên cứu, sửa đổi quy định tiêu chuẩn nhập ngũ đối với công dân bị tật khúc xạ cận thị.

Về quy định về hình xăm, chữ xăm khi xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội cũng đã được quy định.

Đó là, không tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội: “Trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện, như: Mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên”.

Như vậy, quy định về hình xăm, chữ xăm trên cơ thể là một trong những nội dung thuộc tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng cho biết, quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nếu để những công dân có hình xăm, chữ xăm với nội dung nêu trên nhập ngũ gây phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh, lễ tiết tác phong của quân nhân cách mạng, xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội.

Những công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm không thuộc quy định trên hoặc có thể tẩy xóa thì vẫn được xem xét, gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một số công dân đã lợi dụng quy định này cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển hoặc sau khi sơ tuyển để nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây dư luận bất bình.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, hàng năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rút kinh nghiệm và có hướng dẫn chi tiết cụ thể về hình xăm, chữ xăm khi tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, góp phần hạn chế hành vi công dân lợi dụng để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo cơ quan liên quan, nghiên cứu, phối hợp ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; điều 332, 335 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn hiện nay, đảm bảo chất lượng công dân nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng đề nghị đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, không để vi phạm pháp luật.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Cần sửa đổi quy định tiêu chuẩn nhập ngũ với công dân cận thị