Cần giảm bớt thủ tục hành chính cho người nộp thuế

16/11/2018 18:12

Phát biểu trong phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu Vũ Thị Thủy Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đề xuất một số vấn đề Chính phủ cần quan tâm trong quản lý thuế.Đại biểu Thủy cơ bản đồng tình với tờ trình Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Để hoàn thiện dự thảo luật, bà đề xuất:

Tại điều 83, quy định về các trường hợp khoanh nợ tiền thuế và tiền chậm nộp, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung trường hợp khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đối với các khoản nợ, chờ, giải quyết miễn giảm thuế của cơ quan quản lý thuế. Thời gian bắt đầu không tính tiền chậm nộp kể từ ngày người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ miễn giảm thuế theo quy định tại khoản 2, điều 80 của dự thảo luật, với lý do sau đây:

Người nộp thuế được miễn giảm thuế khi có phát sinh nghĩa vụ với Nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 82, thời gian giải quyết miễn giảm thuế của cơ quan quản lý thuế từ 30 đến 40 ngày. Trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh khoản tiền chậm nộp mà cơ quan quản lý thuế phải theo dõi và đôn đốc thu nhưng không được quy định trong trường hợp xóa nợ thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại điều 85 dự thảo luật.

Tại Chương V quy định về ấn định thuế, đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế không thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp theo quý. Tại điều 55, căn cứ ấn định thuế, ấn định số thuế thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là tỷ lệ phần trăm thu nhập tính thuế so với doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ năm trước liền kề và doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ quý. Trường hợp năm trước liền kề đã được các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra về thuế thì việc xác định tỷ lệ phần trăm thu nhập tính thuế so với doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ theo số liệu đã được thanh tra, kiểm tra. Có như vậy mới phản ánh đúng tăng trưởng, phát triển và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như duy trì ổn định cân đối thu chi ngân sách các địa phương trong từng thời điểm của năm. Bảo đảm nguyên tắc động viên các khoản phát sinh nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tránh tình trạng nộp thuế tập trung vào tháng cuối năm làm cho điều hành chi ngân sách của địa phương không chủ động được.

Tại Chương II quy định về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước, bà Thủy đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung trường hợp người nộp thuế khi tạm ngừng nghỉ kinh doanh. Theo đó, người nộp thuế khi tạm ngừng nghỉ kinh doanh không phải nộp hồ sơ kê khai thuế nhưng phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước, như thế giảm bớt thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế trong việc kê khai thuế, vì thời gian này không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu trường hợp có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế bị xử lý hành vi trốn thuế theo quy định tại khoản 10 điều 144 của dự thảo...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần giảm bớt thủ tục hành chính cho người nộp thuế
    ss