Cần có biện pháp thu hút nhân tài

09/12/2014 14:55

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri Trường Chính trị tỉnh để phản ánh lên Quốc hội trong kỳ họp tới.Đồng chí Phạm Xuân Thăng tiếp xúc cử tri Trường Chínhtrị tỉnh

Sáng 8-12, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIII tiếp xúc cử tri là cán bộ, công nhân viên chức Trường Chính trị tỉnh.

Cử tri kiến nghị Quốc hội cần có biện pháp thiết thực hơn trong cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; cần giao cho cơ quan chức năng nghiên cứu, thẩm định lại tính cấp thiết trong việc xây dựng sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Nhà nước cần có biện pháp thiết thực để thu hút nhân tài, tránh việc “chảy máu chất xám”. Một số cử tri đề nghị, các luật vừa được Quốc hội thông qua, cơ quan chức năng cần kịp thời phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cử tri kiến nghị Quốc hội nói chung, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nói riêng tăng cường giám sát, bảo đảm việc đầu tư, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới phù hợp...

Cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh cũng phản ánh, theo quy định hiện nay các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã bị cắt giảm thời gian giảng dạy. Tuy nhiên, thực tế yêu cầu vẫn phải bảo đảm khối lượng kiến thức cho học viên, khiến việc dạy và học gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất và chế độ cho cán bộ, giáo viên vẫn còn bất cập.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri Trường Chính trị tỉnh để phản ánh lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

NGUYỄN MẪN


(0) Bình luận
Cần có biện pháp thu hút nhân tài
ss