Thư giãn

Cấm nhiều chồng

ĐĂNG ĐỨC (st) 10/07/2024 09:00

Trong giờ học toán, cô giáo cầm thước kẻ chỉ mấy chồng sách trên bàn rồi gọi một học sinh nam hỏi:

- Nếu tôi đã có một chồng ở đây rồi, tôi lấy thêm ba chồng nữa, hỏi tất cả tôi có mấy chồng?
Học sinh này vội đáp:
- Không được đâu, thưa cô.
- Vì sao?
- Pháp luật không cho phép phụ nữ có nhiều chồng ạ.


Từ chối khéo

Lan và Mai gặp nhau.
- Cậu có hai con chó, tặng tớ một con nhé - Lan đề nghị.
- Cậu muốn lấy con nào? - Mai hỏi.
- Con trắng.
- Không được. Con trắng tớ rất thích.
- Vậy thì con đen.
- Tớ cũng muốn tặng cho cậu nhưng mẹ tớ dạy đừng tặng người khác những gì mà mình không thích.

ĐĂNG ĐỨC (st)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấm nhiều chồng
    ss