Cẩm Giàng xây dựng 5 chương trình, 9 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

28/10/2010 05:47

5 chương trình gồm: "Phát triển nông nghiệp, nông thôn"; "Phát triển sảnxuất tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề"; "Phát triển văn hóa xãhội"...

Huyện ủy Cẩm Giàng vừa thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, gồm 5 chương trình: "Phát triển nông nghiệp, nông thôn"; "Phát triển sản xuất tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề"; "Phát triển văn hóa xã hội"; "Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh" và chương trình "Công tác an ninh - quốc phòng".

Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung xây dựng 9 đề án nhằm cụ thể hóa các giải pháp thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ huyện gồm: đề án "Quy hoạch, phát triển vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giá trị kinh tế cao"; "Tập trung nguồn lực quy hoạch và đầu tư xây dựng nông thôn mới"; "Đầu tư phát triển khu sản xuất tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề ở các xã, thị trấn gắn với chuyển đổi nghề cho nông dân"; "Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường"; "Củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa"... Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ này, Đảng bộ huyện tập trung thực hiện đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở Đảng"; đề án "Nâng cao năng lực, trình độ, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ công chức cơ sở"... Từ nay đến cuối năm, các cơ quan chuyên môn của huyện sẽ xây dựng, hoàn thiện các đề án để có thể triển khai thực hiện ngay từ quý I năm 2011.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng xây dựng 5 chương trình, 9 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện