Cẩm Giàng: Hơn một nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới

09/08/2017 11:51

Tính đến hết tháng 7, huyện Cẩm Giàng có 9 xã đạt chuẩn NTM, chiếm gần 53% tổng số xã.


Sáng 8.8, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian tới, lãnh đạo huyện Cẩm Giàng yêu cầu 4 xã đăng ký về đích NTM trong năm nay là Thạch Lỗi, Cẩm Hưng, Cẩm Đông, Cẩm Điền cần tập trung mọi nguồn lực đầu tư, sớm hoàn thành các công trình trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Các xã Cẩm Vũ, Cẩm Phúc, Ngọc Liên và Lương Điền phấn đấu về đích trong năm 2018 phải huy động nguồn lực theo hướng xã hội hóa, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn và những người con của quê hương chung tay xây dựng NTM...

Tính đến hết tháng 7, huyện Cẩm Giàng có 9 xã đạt chuẩn NTM, chiếm gần 53% tổng số xã. Đối với bộ tiêu chí cấp huyện, Cẩm Giàng đã đạt được 5 tiêu chí là giao thông, thủy lợi, điện, chỉ đạo xây dựng NTM, sản xuất; còn 4 tiêu chí chưa đạt chuẩn gồm: quy hoạch, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường và an ninh, trật tự xã hội.

Huyện Cẩm Giàng phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2018.

ĐT


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng: Hơn một nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới
    ss