Cẩm Giàng giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

12/07/2021 19:39

Chiều 12.7, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cẩm Giàng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ và bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.


Huyện Cẩm Giàng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ và bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Huyện Cẩm Giàng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, khung diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) gồm 96 đồng chí. Huyện đã xây dựng hoàn chỉnh và triển khai các kế hoạch, văn kiện chỉ đạo cho Ban đạo diễn và khung diễn tập. Chuẩn bị tốt cho việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, diễn tập thử và thực hành diễn tập chính thức đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Đối với Ban đạo diễn thực hiện đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo, bảo đảm nội dung, thời gian, an toàn tuyệt đối. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn khung diễn tập về lý luận chung và thực hiện từng nội dung diễn tập phù hợp; theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả khách quan, toàn diện.

Huyện đã giao nhiệm vụ diễn tập cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng đối với từng tập thể, cá nhân trong thực hiện diễn tập. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và cơ sở vật chất trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Xây dựng phương án diễn tập trong điều kiện dịch Covid -19...

HOÀNG KẾ

(0) Bình luận
Cẩm Giàng giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021