Tư vấn

Cách tính lương hưu theo thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Theo Báo tin tức 06/11/2023 11:15

Hỏi: Tôi làm việc trong cơ quan Nhà nước từ năm 2000, đến đầu năm nay, tôi ra làm tại doanh nghiệp. Vậy lương hưu của tôi sẽ tính như thế nào khi đến tuổi nghỉ hưu?

Chú thích ảnh
Người lao động kiểm tra thông tin về quá trình đóng BHXH. Ảnh: XC

Trả lời: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khoản 3 điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ, quy định:

Khi tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần của người lao động vừa có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó:

1. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 điều này căn cứ vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cụ thể: Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/1/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1/ 1/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

2. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Do đó, bạn căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với chế độ tiền lương mà từng người lao động đã hưởng trong cả quá trình làm việc, thời điểm người lao động bắt đầu làm việc và đóng bảo hiểm xã hội để xác định việc tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo Báo tin tức
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cách tính lương hưu theo thời gian tham gia bảo hiểm xã hội